AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Bolesť pohybového aparátu - komplexný prístup

3.1.2022

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Bolesť pohybového aparátu - komplexný prístup

Dispenzačný seminár určený pre farmaceutov a farmaceutických laborantov.


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
e-mail:
meszarosova@benulekaren.sk

Cieľ prednášky:

Vytvoriť odborný prehľad pre daný dispenzačný model v uvedenom rozsahu

  1. Liečba akútnej bolesti – všeobecné zásady
  2. Porovnanie topických a systémových NSA – účinnosť a bezpečnosť
  3. Porovnanie účinnosti topických analgetík – štúdie in vitro + klinické štúdie (parameter NNT)
  4. Možnosti kombinácie analgetík pre optimalizáciu účinku

Abstrakt:

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1Adzt0xyC-kingi6Pd5VDvmR9r56dnvSx/view?usp=sharing

3.1.2022
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
e-mail:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 31/01/2022.

Pre prístup k AD testu sa musíte prihlásiť na podujatie.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia