CEZHRANIČNÉ POHĽADY NA SCLEROSIS MULTIPLEX

20.6.2022 16:30 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
CEZHRANIČNÉ POHĽADY NA SCLEROSIS MULTIPLEX


Garant podujatia:
doc. Mudr. Ema Kantorova PhD.

PROGRAM:

Otvorenie: doc. MUDr. Ema Kantorova, PhD.

…………………………………………………………………………………………………….

Predsedajúca: Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, PhD.

Sclerosis multiplex z pohľadu neurológa
/ Sclerosis multiplex z pohledu neurologa

Kedy zmeniť liečbu (kedy switchovať) a kedy zvoliť vysokoúčinnú terapiu v prvej línii?
Kedy vybrať eskalačný a kedy indukčný prístup k terapii?
Používanie nových biomarkerov sclerosis multiplex v praxi
Čo je transition point do sekundárne progresívnej sclerosis multiplex?
Nové molekuly/MoA v liečbe sclerosis multiplex

Diskusia

…………………………………………………………………………………………………….

Predsedajúca: Prof. MUDr. Emanuela Vanečková, PhD.

Sclerosis multiplex z pohľadu rádiologa
/ Sclerosis multiplex z pohledu radiologa

Štandardné markery (lézie, volumetria, miecha)
Pokročilé markery (MTR, DTI, SWI)

Diskusia

…………………………………………………………………………………………………….

Záver: doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.


Pozvánka s programom (.pdf)
20.6.2022
16:30 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Garant podujatia:
doc. Mudr. Ema Kantorova PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111
www.novartis.sk

SK2206137839