Génová terapia v oftalmológii - Dedičné retinálne dystrofie

19.5.2021
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská lekárska komora

Partner podujatia:

Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Génová terapia v oftalmológii - Dedičné retinálne dystrofie


PREDSEDAJÚCI A GARANT:
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA

17:00 - 17:10
Úvod
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA (Klinika detskej oftalmológie NÚDCH - LFUK Bratislava)
17:10 - 17:30
Diagnostická Odyssea dětských pacientů s dystrofiemi sítnice
doc. MUDr. Petra Lišková, MD, PhD. (Oční klinika a Laboratoř pro studium vzácných nemocí, KPDPM, 1. LF UK a VFN v Praze)
17:30 - 17:50
Genetické vyšetření pacientů s podezřením na dědičné oční onemocnění
MUDr. Věra Krutílková (Ambulance klinické genetiky Laboratoře Agel a.s., Praha)
17:50 - 18:10
Dedičné dystrofie sietnice na Slovensku - charakteristika súčasných klinických a genetických poznatkov
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA (Klinika detskej oftalmológie NÚDCH - LFUK Bratislava)
18:10 - 18:30
Úspechy a rezervy pátrania po genetickej príčine dystrofií retiny
MUDr. Gabriela Hrčková (Genetická ambulancia, NÚDCH, Bratislava)
18:30 - 19:00
Diskusia a záver

Pozvánka s programom (.pdf)
19.5.2021
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PREDSEDAJÚCI A GARANT:
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.:+421 2 50706111
www.novartis.sk

SK2105057653