GREAT DEBATES - Pohľad neurológa a imunológa na sclerosis multiplex

10.3.2022
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
GREAT DEBATES - Pohľad neurológa a imunológa na sclerosis multiplex


Diskutujúci:
:
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA, FAAAI
:
Odborný garant:
MUDr. Darina SLEZÁKOVÁ, PhD.

Novinky v priebehu SM a pandémie COVID-19
Pohľad neurológa a imunológa na autológnu transplantáciu kmeňových buniek pre pacientov s SM
Imunomodulačná liečba pacientov s SM – príprava pacienta a vakcinácie
Ako pristupovať k pacientovi s lymfopéniou – terapeutický algoritmus (riziko vírusových a oportúnnych infekcií)
Praktický náhľad na SM obraz v likvore
B-bunková terapia pacientov s SM a washout periódy pri zmene DMT liečby

Pozvánka s programom (.pdf)
10.3.2022
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Diskutujúci:
:
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.ric., MHA, FAAAI
:
Odborný garant:
MUDr. Darina SLEZÁKOVÁ, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská lekárska komora
S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111
www.novartis.sk

SK2202253059