Jarné uveitídy I.

30.3.2021 16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Jarné uveitídy I.


Odborný garant:
MUDr. Jana Štefaničková, PhD., Klinika oftalmológie LFUK a Univerzitná nemocnica, Bratislava

16:00 – 16:10
Úvod do problematiky
16:10 – 16:30
Predná uveitída u detského pacienta
MUDr. Barbora Kostolná, PhD., Očná klinika NÚDCH, Bratislava
16:30 – 16:50
Spolupráca reumatológa a oftalmológa pri manažmente detského pacienta s uveitídou
doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD., MUDr. Barbora Kostolná, PhD., Očná klinika NÚDCH, Bratislava
16:50 – 17:10
Predná uveitída u dospelého pacienta
MUDr. Jarmila Fabianová, Očné oddelenie, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
17:10 – 17:40
Panelová diskusia
Záver

Pozvánka s programom (.pdf)
30.3.2021
16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Jana Štefaničková, PhD., Klinika oftalmológie LFUK a Univerzitná nemocnica, Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

Organizátor odborného webinára

Organizátor odborného webinára

Slovenská oftalmologická spoločnosť
Generálny partner podujatia

Generálny partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti