Liečba bolesti postavenie fixnej kombinácie diklofenak/mizoprostol

12.4.2021
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia spoločnosť Pfizer

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Liečba bolesti postavenie fixnej kombinácie diklofenak/mizoprostol


Odborný garant podujatia :
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

16:00 – 16:10
Otvorenie podujatia
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
16:10 – 16:30
Liečba bolesti z pohľadu reumatológa: Osteoartróza – diagnostika a liečba
doc. MUDr. Emõke Šteňová, PhD.
16:30 – 16:50
Liečba bolesti z pohľadu neurológa: NSAID a ich kombinácie v neurologickej praxi
MUDr. Oto Petrík, MPH
16:50 – 17:10
Kazuistika pacienta: Riziká užívania NSAID z pohľadu GIT komplikácií
doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
17:10
Moderovaná diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
12.4.2021
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia :
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania CME. Účastníkom budú pridelené kredity elektronicky. Za zhliadnutie živého streamingu odborného podujatia 12. 4. 2021 - 1 kredit. Za úspešné vyplnenie AD testu - 2 kredity.

Pre prístup k AD testu sa musíte prihlásiť na podujatie.

Partneri

PFIZER Luxembourg SARL, o.z. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/3355 5500
www.pfizer.sk

Účastou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov v EHP, ktoré Vám bolo poskytnuté s touto pozvánkou a je rovnako k dispozícii na https://privacycenter.pfizer.com/sk/slovakia.

 

Hlásenie nežiaducich udalostí: Ak chcete nahlásiť nežiaducu udalosť organizačnej zložke Pfizer Luxembourg SARL, o.z., prosím píšte na emailovú adresu: SVK.AEReporting@pfizer.com.
Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť nežiaduce účinky pomocou formulára na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Informácie o produktoch uvedených na webovej stránke www.pfizer.sk sú určené pre obyvateľov Slovenskej republiky.
Produkty uvedené na www.pfizer.sk môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenia.
Ak sa chcete dozvedieť viac o personalizovaných emailoch a spracovaní Vašich osobných údajov, prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov HCP a Oznámenie o ochrane osobných údajov.

 

Dátum schválenia: marec 2021 PP-ART-SVK-0035