MasterClass Online

27.4.2022 17:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

PFIZER Luxembourg SARL, o.z.,

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
MasterClass Online

Profylaxia a liečba venózneho tromboembolizmu u onkologických pacientov


Moderátor a odborný garant webinára:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

17:00
Otvorenie podujatia
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
17:10
Ktorá EBM ovplyvnila update medzinárodných odporúčaní?
MUDr. Ján Rajec, PhD.
17:30
Ktorý pacient s CAT je vhodný na liečbu s NOAK?
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
17:50
Nové lokálne odporúčania profylaxie a liečby CAT
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
18:10
Implementácia odporúčaní do každodennej praxe
MUDr. Ján Slopovský
18:30
Panelová diskusia k prezentovaným témam
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
19:00
Záver

Pozvánka s programom (.pdf)
27.4.2022
17:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Moderátor a odborný garant webinára:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity.

Partneri

PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/3355 5500
www.pfizer.sk

Účasťou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov v EHP, ktoré Vám bolo poskytnuté s touto pozvánkou a je rovnako k dispozícii na https://privacycenter.pfizer.com/sk/slovakia.

Dátum schválenia: marec 2022
PP-ELI-SVK-0319