MasterClass Online

21.4.2022 17:00 - 19:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

PFIZER Luxembourg SARL, o.z.,

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
MasterClass Online


Moderátor a odborný garant webinára:
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC

17:00
SKORÁ DETEKCIA FIBRILÁCIE PREDSIENÍ A PREVENCIA CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC
17:10
Mohla by byť skorá detekcia fibrilácie predsiení realitou na Slovensku?
Doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
17:25
Aktuálne odporúčania na primárnu prevenciu CMP
MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH
17:40
Sekundárna prevencia CMP
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
17:55
EBM v primárnej a sekundárnej prevencii CMP
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
18:10
AMYLOIDÓZA AKO PRÍČINA SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA
MUDr. Marcela Danková, PhD.
18:30
Panelová diskusia k prezentovaným témam
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC
19:00
Záver

Pozvánka s programom (.pdf)
21.4.2022
17:00 - 19:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Moderátor a odborný garant webinára:
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity.

Partneri

PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/3355 5500
www.pfizer.sk

Účasťou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov v EHP, ktoré Vám bolo poskytnuté s touto pozvánkou a je rovnako k dispozícii na https://privacycenter.pfizer.com/sk/slovakia.

Dátum schválenia: marec 2022
PP-ELI-SVK-0318