Nová éra v liečbe I.línie MM

24.1.2023 16:00 - 19:00
live stream / Hotel Tenis, Zvolen
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Nová éra v liečbe I.línie MM


Odborný garant podujatia:
Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD

PROGRAM

OTVORENIE ODBORNÉHO PODUJATIA
Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD / 10 min

SKÚSENOSTI S LIEČBOU DARATUMUMABOM V 1.LÍNII U PACIENTOV S MM
MARIA VICTORIA MATEOS MANTECA / 30 min
Associate Professor of Medicine at the University of Salamanca, Spain

DISKUSIA / 20 min

VEČERA / 30 min

DISKUSIA – LIEČBA MM – PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA
Diskusný panel odborníkov, Chaiman: MUDr. Juraj Chudej, PhD, MBA
(Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD, MUDr. Ľudmila Demitrovičová,
PhD,MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Emília Flochová, PhD, MUDr. Natália Štecová,
MUDr. Juliana Holasová) / 80 min

ZÁVEREČNÉ SLOVO / 10 min

24.1.2023
16:00 - 19:00
live stream / Hotel Tenis, Zvolen
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD

Hodnotenia

Odborné podujatie pre odborníkov v zdravotníctve v Slovenskej Republike je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity (CME) podľa pravidiel SLK. Toto podujatie je podporené spoločnosťou Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia

EM-119130