Obrazy sclerosis multiplex v priamom prenose

12.4.2023 15:30 - 16:30

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Obrazy sclerosis multiplex v priamom prenose


Odborny garant:
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
Prednášajúci:
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
Prednášajúci:
MUDr. Micheala Jezberová, PhD.

12.4.2023
15:30 - 16:30
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborny garant:
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
Prednášajúci:
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
Prednášajúci:
MUDr. Micheala Jezberová, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111
www.novartis.sk

SK2303198117