Pfizer MasterClass Online

4.5.2021 16:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

PFIZER Luxembourg SARL, o.z.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Pfizer MasterClass Online

Pokroky v diagnostike a liečbe pacientov s fibriláciou predsiení. Odborný webinár určený pre internistov, kardiológov a neurológov.


Moderátor a odborný garant webinára:
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC

16:00
Otvorenie podujatia
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC
16:10
Identifikácia nediagnostikovanej FP: narastajúci problém počas pandémie
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
16:30
Prevencia tromboembolizmu z pohľadu neurológa: riziko CMP vs. obava z krvácania
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
16:50
Rizikové populácie pacientov s FP: medicína dôkazov a reálna prax
MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.
17:10
Diskusia
17:30
Ukončenie

Pozvánka s programom (.pdf)
4.5.2021
16:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Moderátor a odborný garant webinára:
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC

Hodnotenia

Pudujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, lekárom budú pridelené kredity elektronicky nasledovne: Za sledovanie Live Streamu dostane každý prihlásený účastník 1 kredit. Ak si účastník pozrie záznam (po skončení Live streamu), udelíme mu kredity za sledovanie (pasívnu účasť) na základe odoslaného AD testu. HODNOTENIE AD TESTU mimo kreditov za sledovanie • 100-91% - 2 kredity • 90-80% - 1 kredit • 79 - 0% - 0 kreditov

Pre prístup k AD testu sa musíte prihlásiť na podujatie.

Partneri

PFIZER Luxembourg SARL, o.z. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/3355 5500
www.pfizer.sk

Účastou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov v EHP, ktoré Vám bolo poskytnuté s touto pozvánkou a je rovnako k dispozícii na https://privacycenter.pfizer.com/sk/slovakia.

Dátum schválenia: apríl 2021
PP-ELI-SVK-0218