Pfizer MasterClass Online

10.11.2020 16:00 - 19:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Odborný garant podujatia:

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN

S podporou spoločnosti:

PFIZER Luxembourg SARL, o.z.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet tu sa prihláste.
V opačnom prípade tu sa registrujte.
Pfizer MasterClass Online

Pozrite si odborný webinár určený pre neurológov, kardiológov a internistov.


Moderátor a odborný garant webinára:
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN

16:00
Otvorenie podujatia
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
16:10
Včasná diagnostika a kľúčové aspekty skríningu fibrilácie predsiení
MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH
16:25
Kryptogénne CMP; ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Source); dostupné klinické údaje z RKŠ
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
16:45
NOAK v sekundárnej prevencii CMP, intrakraniálne krvácanie a orálna antikoagulačná liečba
MUDr. Oto Petrík, MPH
16:55
Diskusia
17:15
Ukončenie

Pozvánka s programom (.pdf)
10.11.2020
16:00 - 19:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet tu sa prihláste.
V opačnom prípade tu sa registrujte.
Moderátor a odborný garant webinára:
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN

Hodnotenia

Pudujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, lekárom budú pridelené kredity elektronicky nasledovne: Za sledovanie Live Streamu dostane každý prihlásený účastník 1 kredit. Ak si účastník pozrie záznam (po skončení Live streamu), udelíme mu kredity za sledovanie (pasívnu účasť) na základe odoslaného AD testu. HODNOTENIE AD TESTU mimo kreditov za sledovanie • 100-91% - 2 kredity • 90-80% - 1 kredit • 79 - 0% - 0 kreditov

Pre prístup k AD testu sa musíte prihlásiť na podujatie

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

s podporou spoločnosti
www.pfizer.sk

Účastou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov v EHP, ktoré Vám bolo poskytnuté s touto pozvánkou a je rovnako k dispozícii na https://privacycenter.pfizer.com/sk/slovakia.