UP-TO-DATE transplant 2021 Transplantácia obličky v ére COVID-19

17.6.2021 13:00 - 16:00
hotel Lindner, Bratislava / tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor:

Univerzitná nemocnica Bratislava

Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek, LFUK, SZU a UNB

Slovenská transplantologická spoločnosť SLS

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
UP-TO-DATE transplant 2021 Transplantácia obličky v ére COVID-19


Garant podujatia:
doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LFUK, SZU a UNB, Bratislava

Prezenčná forma: hotel Lindner, Bratislava

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je účasť na prezenčnej forme limitovaná na 30 účastníkov.

Ak máte záujem o účasť na prezenčnej forme:

 1. vytvorte si registráciu na portáli www.tajpan.online a prihláste sa na podujatie
 2. následne napíšte e-mail na adresu: zuzana.trebaticka@tajpan.com
  Predmet e-mailu: UP-TO-DATE transplant 2021
  Text e-mailu: „Mám záujem o prezenčnú formu seminára“.

Prví 30-ti záujemcovia budú pozvaní na prezenčnú formu seminára do hotela Lindner. Pre možnosť priamej diskusie je z každého strediska možná prezenčná účasť jedného zástupcu.

Prezenčnej formy kongresu sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o absolvovaní dvoch dávok očkovania. Alebo budú mať v čase vstupu do kongresových priestorov negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín, prípadne prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 3 mesiacoch.


Program:

1. časť

 • Úvod: prof. Breza, doc. Žilinská (10 min.)
 • Z. Žilinská: PANDÉMIA COVID-19 A TRANSPLANTÁCIE ORGÁNOV NA SLOVENSKU (20 min.)
 • M. Chrastina: ODPORÚČANIE PRE MANAŽMENT DARCU ORGÁNOV PO PREKONANÍ COVID-19 (20 min.)
 • J. Mariš, Z. Žilinská: ČAKACIA LISTINA NA TRANSPLANTÁCIU OBLIČKY (20 min.)
 • Diskusia (15 min.)
 • Prestávka

2. časť

 • J. Breza ml., Z. Žilinská: TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY OD ŽIVÉHO DARCU (20 min.)
 • M. Jankovich: PRÍPRAVA UROLOGICKY KOMPLIKOVANÉHO PACIENTA NA TRANSPLANTÁCIU OBLIČKY (20 min.)
 • M. Chrastina: MANAŽMENT KOMPLIKÁCIÍ U PACIENTA PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY MIMO V AMBULANCII RAJÓNNEHO NEFROLÓGA (20 min.)
 • Diskusia (15 min.)
 • Záver (5 min.)

Pozvánka s programom (.pdf)
17.6.2021
13:00 - 16:00
hotel Lindner, Bratislava / tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Garant podujatia:
doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek LFUK, SZU a UNB, Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a do sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek. Budú mu pridelené 3 kredity.

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia