Kontakt

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme. Tešíme sa na spoluprácu.

Online podpora
online@tajpan.com

Napíšte nám

Office

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
821 06 Bratislava
Slovenská republika


Fakturačné údaje

TAJPAN s.r.o.
Vážska 1, 821 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 662 443 5018 / 1111
SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018