1. GASTRO JAK FÓRUM 2022

23.3.2022 16:00 - 17:30
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, II.Interná klinika SZU

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, II.Interná klinika SZU

Pfizer Slovensko

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
1. GASTRO JAK FÓRUM 2022


Odborný garant:
MUDr. Jozef Baláž, PhD.

16:00 – 16:10
Úvod a privítanie
MUDr. Jozef Baláž, PhD.
16:10 – 16:30
Aktualizácia odporúčaní ECCO pre manažment UC
MUDr. Milan Hlísta
16:30 – 16:50
Prínosy liečby UC JAKi
MUDr. Jozef Baláž, PhD.
16:50 – 17:10
Praktické skúsenosti s liečbou UC inhibítorom JAK
MUDr. Michal Brunčák
17:10 – 17:30
Diskusia
23.3.2022
16:00 - 17:30
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, II.Interná klinika SZU
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Jozef Baláž, PhD.

Hodnotenia

Podujatie bude zaradené do systému Sústavného vzdelávania lekárov a budú mu pridelené kredity.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

PFIZER Luxembourg SARL, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

GCMA kód: PP-XUC-SVK-0055, schválene február 2022