2. REUMATOLOGICKÉ JAK FÓRUM 2022

31.3.2022 16:00 - 17:50
Interná klinika UPJŠ LF, UNLP Košice

Interná klinika UPJŠ LF, UNLP Košice

a Pfizer Slovensko

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
2. REUMATOLOGICKÉ JAK FÓRUM 2022


Odborný garant:
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH,
:
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

16:00 – 16:10
Otvorenie a privítanie
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
16:10 – 16:30
Inhibítory JAK v reumatológii
MUDr. Vanda Mlynáriková, PhD.
16:30 – 16:50
Aktuálne terapeutické možnosti AS
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
16:50 – 17:10
Praktické skúsenosti s liečbou RA JAKi
doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.
17:10 – 17:50
Diskusia
31.3.2022
16:00 - 17:50
Interná klinika UPJŠ LF, UNLP Košice
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH.
Predsedníctvo:
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH,
:
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Hodnotenia

Podujatie bude zaradené do systému Sústavného vzdelávania lekárov a budú mu pridelené kredity.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

PFIZER Luxembourg SARL, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

GCMA kód: PP-XEL-SVK-0086, schválené február 2022