ACTION PRO

17.6.2022

Národný ústav srdcových chorôb

Oddelenie transplantácie a zlyhávania srdca

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
ACTION PRO


odborný garant podujatia:
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA

program záznamu zo dňa - 17. jún 2022

 

Predsedajúci: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC,FACC
Odborný garant: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA

 • Úvod do problematiky
 • Čo hovoria aktuálne štatistické údaje? Liečime dobre našich pacientov?
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC
 • Liečba diabetika s aterosklerotickým postihnutím – čo je ešte potrebné pridať k základnej liečbe?
MUDr. Miroslav Slanina, PhD, MBA, LL.M
 • Od akútnej revaskularizácie po chronickú fázu PAD.
MUDr. Katarína Kmeťková
 • Diskusia

 • Dá sa pacientom s renálnou insuficienciou pomôcť znížiť riziko ďalšej KV udalosti?
MUDr. Peter Olexa, PhD.
 • Ako môže pacient s ochorením periférnych tepien po CMP profitovať z duálnej liečby?
MUDr. Daša Viszlayová, PhD.
 • Diskusia

program záznamu zo dňa - 18. jún 2022

 

Predsedajúci: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
prof. MUDr. Miloš Táborský, PhD., FESC, FACC, MBA
Odborný garant: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA

 • Pozitívny potenciál vericiguatu pre pacienta so srdcovým zlyhávaním – podhľad cez štúdiu VICTORIA
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
 • První pacienti léčení vericiguatom v České republice
prof. MUDr. Miloš Táborský, PhD., FESC, FACC, MBA
 • Diskusia

 • Subpopulácie pacientov – prínos liečby vericiguatom?
prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
prof.MUDr. Ján Murín, CSc.
 • Geriatrický pacient a srdcové zlyhávanie
MUDr. Peter Olexa, PhD.
 • Diskusia


Pozvánka s programom (.pdf)
17.6.2022
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
odborný garant podujatia:
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je ohodnotené 1 kreditom. (Nie je spoplatnené)

Partneri

Podujatie je podporené edukačným grantom

PP-VER-SK-0064-1
Dátum prípravy: 07/2022