AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Akútna bolesť – fixná kombinácia analgetík – optimalizácia účinku

21.5.2021

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Akútna bolesť – fixná kombinácia analgetík – optimalizácia účinku

Dispenzačný seminár určený pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Cieľom edukačnej prednášky je vytvoriť prehľad OTC analgetík a vybraných Rx analgetík podľa parametrov:


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Obsah prednášky:

  1. Účinnosť analgetík – porovnávací parameter NNT ako vodítko pre výber analgetika.
  2. Odporúčané kombinácie analgetík – priaznivý pomer riziko/benefit
  3. Využitie fixných kombinácií analgetík pre optimalizáciu analgetického účinku so zameraním na bežnú akútnu bolesť stredne silnej intenzity.

Abstrakt:

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1i72OKPCDpDXtLsglB7uAqa33QI6rf68k/view?usp=sharing

21.5.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 17/06/2021.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia