AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Horúčka u detí – odporučený dispenzačný postup / Výber antipyretika – odborné a praktické rozhodovacie kritériá.

4.1.2024

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Horúčka u detí – odporučený dispenzačný postup / Výber antipyretika – odborné a praktické rozhodovacie kritériá.


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Cieľ prednášky:

Zásady samoliečby – výber vhodného antipyretika.

  1. Paracetamol alebo ibuprofen?
  2. Perorálna suspenzia alebo čapíky?
  3. Monoterapia alebo alternácia?

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1SA5HkH1zESaTn4RfPtgaNrezvF-BkAfE/view?usp=sharing

4.1.2024
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 31/1/2024.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia