AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Infekcie močových ciest – možnosti samoliečby – brusnice a manóza ako inhibítory UPEC

2.6.2021

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Infekcie močových ciest – možnosti samoliečby – brusnice a manóza ako inhibítory UPEC

Dispenzačný seminár určený pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Prednáška je zameraná na inhibítory adhézie, možnosti ich využitia pri samoliečbe infekcie močových ciest. Zameriame sa na brusnice a manózu, ktoré majú vo výživových doplnkoch zamietnuté zdravotné tvrdenia. Hľadáme odbornú argumentáciu v klinických štúdiach a uznávaných medicínskych postupoch.


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Obsah prednášky:

  1. Dispenzačná práca lege artis.
  2. Liečivé prípravky a tradičné rastlinné liečivé prípravky.
  3. Výživové doplnky a zdravotné tvrdenia – močové cesty.
  4. Odborné stanovisko FDA – schválené zdravotné tvrdenia pre brusnice, 2020.
  5. Odporúčané medicínske postupy a odporúčania urológa.
  6. Brusnice vo výživových doplnkoch – ich kvalita a účinnosť.

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1qB2RxUc1vrIx5rcunnel8jx9TvClpMJp/view?usp=sharing

2.6.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 29/06/2021.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia:

Partner podujatia: