AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Koenzým Q10 a jeho využitie v dispenzačnej práci

7.6.2021

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Koenzým Q10 a jeho využitie v dispenzačnej práci

Cieľom prednášky je zhromaždiť informácie o kvalite a účinnosti koenzýmu Q10, ktorý je výživovým doplnkom so zamietnutým zdravotným tvrdením a zároveň je registrovaným liečivým prípravkom v rámci EÚ. Zameriame sa na využitie koenzýmu Q10 v dispenzačnej práci v lekárni.


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Obsah prednášky:

    1. Dispenzačná práca lege artis
    2. Preukázané účinky koenzýmu Q10
    3. Koenzým Q10 – účinnosť a biologická dostupnosť
    4. Efektívna odborná komunikácia s klientom/pacientom v lekárni

Abstrakt:

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1Qa_p5iNYNs3UxuW8byl32GnG7AjVndxt/view?usp=sharing

7.6.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 02/07/2021.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia