AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Kognitívne funkcie: Omega – 3 kyseliny EPA a DHA

7.6.2021

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Kognitívne funkcie: Omega – 3 kyseliny EPA a DHA

Dispenzačný seminár určený pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Cieľom edukačnej prednášky je vytvoriť prehľad OTC liečivých prípravkov a výživových doplnkov s preukázaným účinkom na kognitívne funkcie u zdravých ľudí. Využitie týchto prípravkov pri dispenzačnej práci v lekárni.


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Obsah prednášky:

  1. Dispenzačná práca lege artis.
  2. Vybrané zložky vo výživových doplnkoch – schválené zdravotné tvrdenie podľa čl. 13
  3. Vybrané výživové doplnky s obsahom EPA a DHA
  4. OTC liečivé prípravky indikované k udržaniu kognitívnych funkcií
  5. Efektívna odborná komunikácia s klientom/pacientom v lekárni

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1IGnJrpm6QSmjAzi5u1CW3XGKkCuhyscq/view?usp=sharing

7.6.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 02/07/2021.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia