AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Kognitívne funkcie – rastlinné extrakty na podporu koncentrácie a pamäti

17.6.2021

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Kognitívne funkcie – rastlinné extrakty na podporu koncentrácie a pamäti

Dispenzačný seminár určený pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Cieľom edukačnej prednášky je vytvoriť prehľad OTC liečivých prípravkov a výživových doplnkov s preukázaným účinkom na kognitívne funkcie u zdravých ľudí. Zamerané na pamäť a koncentráciu.


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Teoretické základy prednášky:

  1. Dispenzačná práca lege artis.
  2. Vybrané zložky vo výživových doplnkoch- on hold zoznam.
  3. OTC vybrané výživové doplnky indikované na udržanie kognitívnych funkcií
  4. Efektívna odborná komunikácia s klientom / pacientom v lekárni.

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1HHLT09tuEbSfZCd4djxuIAfj4TKAGSlQ/view?usp=sharing

17.6.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 14/07/2021.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia