AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Komplexná starostlivosť o diabetika v lekárni – regulácia cukru v krvi

18.6.2021

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Komplexná starostlivosť o diabetika v lekárni – regulácia cukru v krvi

Dispenzačný seminár určený pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Cieľom edukačnej prednášky je vytvoriť prehľadné postupy pre starostivosť o diabetika v lekárni na úrovni: OTC liečivé prípravky, zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky a odborné služby (konzultácie a meranie glykémie v lekárni).


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

  1. Dispenzačná práca lege artis
  2. Vybrané výživové doplnky – schválené zdravotné tvrdeníe podľa čl. 13
  3. Vybrané výživové doplnky – botanicals – zoznam on hold
  4. Uznávané medicínské postupy
  5. Efektívna odborná komunikácia s klientom/pacientom v lekárni

Abstrakt:

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1xZ_TmC1Lf92T2uMfhNRYOjorn7GGXdwo/view?usp=sharing

18.6.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 15/07/2021.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia