„Ako sa darí využívať technológie v diabetológii na Slovensku pre našich pacientov?“ - záznam z podujatia

14.8.2023

Odborný garant podujatia:

Slovenská diabetologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
„Ako sa darí využívať technológie v diabetológii na Slovensku pre našich pacientov?“ - záznam z podujatia


Odborný garant:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Program záznamu z 3. sympózium Slovenskej diabetologickej spoločnosti o technológiách v diabetológii

Organizačný a programový výbor:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA,
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Otvorenie konferencie:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, vedecký sekretár SDS

Príhovor predsedu SDS:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Aktualizované informácie o certifikácii pracovísk:
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

AKO PRI VYUŽITÍ TECHNOLÓGIÍ OPTIMALIZOVAŤ BOLUSOVÉ INZULÍNOVÉ DÁVKY U PACIENTA NA AMBULANCII.
MUDr. Miroslav Paľko

Ako nastavujem u pacientov bolus wizard od A po Z.
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Ako nastavujeme bolus wizard v pediatrickej praxi.
doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.

Ako postupujeme pri prechode na hybridnú slučku – naše skúsenosti a odporúčania.
MUDr. Jan Šoupal

Flash Glucose Monitoring a dáta z reálnej klinickej praxe.
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Košík kazuistík: Kazuistiky z reálneho života ambulantnej praxe:
„Ako sa mi podarilo s využitím CSII technológií pacientovi zmeniť život?“

Kazuistika 1: MUDr. Kristína Podoláková
Kazuistika 2: MUDr. Radovan Plášil
Kazuistika 3: MUDr. Marek Macko

Interaktívna diskusia za účasti zástupcov zdravotných poisťovní, návrhy, sumarizácia a závery.


Pozvánka s programom (.pdf)
14.8.2023
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Mgr.Viera Kubalíková / Senior project manager

Partneri

Odborný garant podujatia

Odborný garant podujatia