„Ako sa darí využívať technológie v diabetológii na Slovensku pre našich pacientov?“ - záznam z podujatia

7.12.2021 15:30 - 18:45

Odborný garant podujatia:

Slovenská diabetologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
„Ako sa darí využívať technológie v diabetológii na Slovensku pre našich pacientov?“ - záznam z podujatia


Odborný garant:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Program záznamu z 3. sympózium Slovenskej diabetologickej spoločnosti o technológiách v diabetológii

Organizačný a programový výbor:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA,
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Otvorenie konferencie:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, vedecký sekretár SDS

Príhovor predsedu SDS:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Aktualizované informácie o certifikácii pracovísk:
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

AKO PRI VYUŽITÍ TECHNOLÓGIÍ OPTIMALIZOVAŤ BOLUSOVÉ INZULÍNOVÉ DÁVKY U PACIENTA NA AMBULANCII.
MUDr. Miroslav Paľko

Ako nastavujem u pacientov bolus wizard od A po Z.
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Ako nastavujeme bolus wizard v pediatrickej praxi.
doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.

Ako postupujeme pri prechode na hybridnú slučku – naše skúsenosti a odporúčania.
MUDr. Jan Šoupal

Flash Glucose Monitoring a dáta z reálnej klinickej praxe.
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Košík kazuistík: Kazuistiky z reálneho života ambulantnej praxe:
„Ako sa mi podarilo s využitím CSII technológií pacientovi zmeniť život?“

Kazuistika 1: MUDr. Kristína Podoláková
Kazuistika 2: MUDr. Radovan Plášil
Kazuistika 3: MUDr. Marek Macko

Interaktívna diskusia za účasti zástupcov zdravotných poisťovní, návrhy, sumarizácia a závery.


Pozvánka s programom (.pdf)
7.12.2021
15:30 - 18:45
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME.

Pre prístup k AD testu sa musíte prihlásiť na podujatie.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Mgr.Viera Kubalíková / Senior project manager

Partneri

Odborný garant podujatia

Odborný garant podujatia