Aktuálny manažment v liečbe karcinómu prsníka 26.11.2020

26.11.2020 16:00 - 19:00
naživo doma

Odborný garant:

Slovenská chemoterapeutická spoločnosť

Slovenská onkologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Aktuálny manažment v liečbe karcinómu prsníka 26.11.2020

Tradičné odborné vzdelávacie podujatie so zameraním na aktuálne poznatky v diagnostike a liečbe nádorov prsníka.

ŠTVRTOK, 26. 11. 2020

16:00 – 18:00 VČASNÝ A METASTATICKÝ KARCINÓM PRSNÍKA

Odborný garant: prof. MUDr. M. Mego, DrSc.

16:00 - 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. B. Mriňáková, PhD., MPH
16:10 - 16:30
Imunoterapia v adjuvancii a neoadjuvancii
MUDr. B. Vertáková-Krakovská, PhD.
16:30 - 16:50
Cielená liečba pri metastatickom karcinóme prsníka
MUDr. M. Malejčíková, PhD.
16:50 - 17:10
Imunoterapia metastatickej choroby
MUDr. R. Barilla, CSc.
17:10 - 17:30
Mozgové metastázy pri karcinóme prsníka
MUDr. B. Mriňáková, PhD., MPH
17:30 - 18:00
DISKUSIA

UTOROK, 1. 12. 2020

16:00 – 18:00 VYBRANÉ PROBLÉMY V LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA

Odborný garant: prof. MUDr. Michal Mego., DrSc.

16:00 - 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. B. Špániková, PhD.
16:10 - 16:30
Sledovanie neskorej toxicity z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch
MUDr. J. Kopajová
16:30 - 16:50
Spirituálne potreby u pacientok s karcinómom prsníka
PhDr. Ľ. Vasiľková
16:50 - 17:10
Sledovanie kostného zdravia pri karcinóme prsníka
MUDr. B. Špániková, PhD.
17:10 - 17:30
Geriatrická pacientka s karcinómom prsníka
doc. MUDr. M. Wágnerová, PhD.
17:30 - 18:00
DISKUSIA

Pozvánka s programom (.pdf)
26.11.2020
16:00 - 19:00
naživo doma
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

Pokiaľ nechcete dostávať informačné SMS odhlásiť sa zo zonamu môžete tu:

www.odhlaseniesmsroche.tajpan.com