Aktuálny manažment v liečbe karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít a XIII. ročník - Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc

6.11.2020 16:00 - 18:00
naživo doma

Odborný garant:

Slovenská chemoterapeutická spoločnosť

Slovenská onkologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Aktuálny manažment v liečbe karcinómu prsníka a iných gynekologických malignít a XIII. ročník - Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc

Tradičné odborné vzdelávacie podujatie so zameraním na aktuálne poznatky v diagnostike a liečbe nádorov prsníka, nádorov pľúc a gynekologických malignít.

PIATOK, 6. 11. 2020

16:00 – 18:00 Aktuálny manažment karcinómu prsníka

Úvodná prehľadová časť s moderovanou diskusiou

Odborný garant: prof. MUDr. Michal Mego., DrSc.

16:00 – 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: prof. MUDr. Michal Mego., DrSc.
16:10 – 16:30
Včasný karcinóm prsníka v roku 2019
doc. MUDr. I. Andrašina, CSc.
16:30 – 16:50
Metastatický karcinóm prsníka v roku 2019
prof. MUDr. M. Mego, DrSc.
16:50 – 18:00
Moderovaná diskusia - využitie poznatkov v praxi
prof. MUDr. M. Mego, DrSc., doc. MUDr. I. Andrašina, CSc., MUDr. R. Barilla, CSc., MUDr. B. Vertáková-Krakovská, PhD., MUDr. B. Bystrický, PhD.

SOBOTA, 7. 11. 2020

09:00 – 10:20 Aktuálny manažment gynekologických malignít

/BLOK KARCINÓM OVÁRIA

Prehľadová časť s moderovanou diskusiou

Odborný garant: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

09:00 – 09:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
09:10 – 09:20
Genetická analýza génov BRCA1/2 v personalizovanej terapii pacientok s karcinómom ovária
RNDr. R. Lohajová Behulová, PhD.
09:20 – 09:30
Nové trendy v prvej línii liečby karcinómu ovária
MUDr. J. Šufliarsky, PhD.
09:30 – 09:40
Manažment toxicity v liečbe karcinómu ovária
MUDr. R. Barilla, CSc.
09:40 – 10:30
Moderovaná diskusia - využitie poznatkov v praxi
MUDr. J. Šufliarsky, PhD., MUDr. R. Barilla, CSc., RNDr. R. Lohajová Behulová, PhD.

10:30 – 12:00 Aktuálny manažment gynekologických malignít

/BLOK KARCINÓM CERVIXU

Prehľadová časť s moderovanou diskusiou

Odborný garant: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

10:30 – 10:40
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
10:40 - 10:50
Nové postupy v chirurgickej liečbe
MUDr. L. Masák, CSc.
10:50 – 11:00
Metódy nukleárnej medicíny v diagnostike karcinómu cervixu
doc. MUDr. S. Balogová, PhD.
11:00 – 11:10
Nové RAT techniky
MUDr. M. Pobijáková
11:10 – 11:20
Postavenie inhibítorov angiogenézy v liečbe karcinómu cervixu
MUDr. T. Minárik, PhD.
11:20 – 11:30
Liečba recidív karcinómu cervixu
MUDr. B. Bystrický, PhD.
11:30 – 12:10
Moderovaná diskusia - využitie poznatkov v praxi
MUDr. J. Šufliarsky, CSc, MUDr. L. Masák, CSc, doc. MUDr. S. Balogová, PhD, MUDr. M. Pobijáková, MUDr. T. Minárik, PhD, MUDr. B. Bystrický, PhD.

16:00 – 18:00 Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc

Úvodná prehľadová časť s moderovanou diskusiou

Odborný garant: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

16:00 – 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
16:10 – 16:30
Vybrané novinky v diagnostike prediktívne relevantných biomarkerov v biopsiách pacientov s NSCLC
prof. MUDr. L. Plank, CSc.
16:30 – 16:50
Manažment pacientov s NSCLC bez prítomných riadiacich mutácií
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
16:50 – 17:10
Cielená liečba u pacientov s mts NSCLC
MUDr. M. Veselá
17:10 – 18:00
Moderovaná diskusia - využitie poznatkov v praxi
prof. MUDr. L. Plank, CSc., doc. MUDr. P. Beržinec, CSc., MUDr. M. Veselá, MUDr. M. Urda, MUDr. Z. Pribulová

Pozvánka s programom (.pdf)
6.11.2020
16:00 - 18:00
naživo doma
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

rocheonline.sk

rocheonline.sk

Pokiaľ nechcete dostávať informačné SMS odhlásiť sa zo zonamu môžete tu:

www.odhlaseniesmsroche.tajpan.com