Aktuálny prístup v onkologickej liečbe MDS-LR, rrMM a imunoterapie pri mRCC

10.12.2022
Virtuálne podujatie zaznamenané cez Webex

Bristol Myers Squibb

Swixx Biopharma s. r. o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Aktuálny prístup v onkologickej liečbe MDS-LR, rrMM a imunoterapie pri mRCC

Prednášky:

20 min
MUDr. Natália Štecová, Klinika hematológie a onkohematológie UNLP, Košice:
Nové možnosti cielenej liečby MDS nižšieho rizika

20 min
MUDr. Ivana Tresová, Klinika hematológie a onkohematológie UNLP, Košice:
Postavenie pomalidomidu v liečbe RRMM

20 min
MUDr. Katarína Štefániková, VOU, Košice:
Nivolumab v liečbe mRCC

10.12.2022
Virtuálne podujatie zaznamenané cez Webex
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Partneri