AL AMYLOIDÓZA "ZABUDNUTÁ DIAGNÓZA"

25.11.2021 16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Pod záštitou Kliniky hematológie a transfuziológie UN Martin

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AL AMYLOIDÓZA


Odborný garant:
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

ČO VIEME O DIAGNÓZE AL AMYLOIDÓZA,
AKO JU DIAGNOSTIKUJEME A LIEČIME:

Úvod do amyloidózy
MUDr. Iveta Simančíková (10 min)

Pohľad rádiológa
MUDr. Jana Šimková (15 min)

Stanovisko patológa
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. (15 min)

Nové možnosti v liečbe AL amyloidózy
MUDr. Miriam Ladická (10 min)

Kazuistika
MUDr. Juraj Chudej, PhD. (10 min)

Kazuistika
MUDr. Iveta Simančíková, PhD. (10 min)

Diskusný panel odborníkov

MUDr. Iveta Simančíková, PhD.
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.
MUDr. Alexander Wild
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
MUDr. Miriam Ladická
MUDr. Jana Šimková
MUDr. Juraj Chudej, PhD.

CHAIRMAN:

MUDr. ANDREJ VRANOVSKÝ, PhD.


Pozvánka s programom (.pdf)
25.11.2021
16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

EM-80306