Bratislavský kazuistický IBD DEŇ

23.3.2023 16:00 - 18:15
Školiaca miestnosť Nemocnica Bory - Penta Hospitals
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Bratislavský kazuistický IBD DEŇ


Odborný garant:
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD., Nemocnica Bory - Penta Hospitals, Bratislava

16:00 – 16:10
Úvod
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
16:10 – 16:30
Crohnova choroba tenkého čreva
MUDr. Igor Šturdík, PhD.
16:30 – 16:50
Komplikácia ťažkej refraktérnej UC
MUDr. Barbora Norek, PhD.
16:50 – 17:10
Je infliximab stále silný hráč?
MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
17:10 – 17:30
Očakávaná alebo neočakávaná komplikácia IBD?
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
17:30 – 17:50
Artritída počas antiTNF liečby – nežiaduci účinok alebo nedostatočný efekt liečby?
MUDr. Barbora Kadlečková, PhD.
17:50 – 18:10
Dlhodobé prežívanie na antiTNF liečbe
Doc. MUDr. Zuzan Zelinková, PhD.
18:10 – 18:30
Záver a „Take home messages“

Moderovaná diskusia a rádiologická expertíza k jednotlivým kazuistikám:
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD., MUDr. Michaela Jezberová, PhD.


Pozvánka s programom (.pdf)
23.3.2023
16:00 - 18:15
Školiaca miestnosť Nemocnica Bory - Penta Hospitals
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD., Nemocnica Bory - Penta Hospitals, Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME. Pasívnym účastníkom budú za podujatie pridelené 2 kredity.

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia

Dátum prípravy materiálu: január 2023
Číslo materiálu: 587764_1_2023_BIO, Exspirácia materiálu: marec 2023