Československé sympózium hereditárnej amyloidózy

4.6.2024 16:30 - 19:00
Hotel Marriott, Bratislava

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Československé sympózium hereditárnej amyloidózy


Odborný garant podujatia:
MUDr. Ivan Martinka, PhD.

16:30 • 16:35
Privítanie/Úvodné slová
Doc. MUDr. Eva Vlčková, PhD., MUDr. Ivan Martinka, PhD.
16:35 • 17:00
hATTR • epidemiológia, patofyziológia a klinický obraz
Doc. MUDr. Eva Vlčková, PhD.
17:00 • 17:30
hATTR • liečba
MUDr. Ivan Martinka, PhD.
17:30 • 18:00
Genetická diagnostika hATTR – možnosti a skúsenosti
RNDr. Robert Petrovič, PhD.
18:00 • 18:30
hATTR z pohľadu kardiológa
MUDr. Marcela Danková, PhD.
18:30 • 18:50
Diagnostické úskalia kardiomyopatie na neurologickom oddelení
MUDr. Zuzana Števková
18:50 • 19:00
Diskusia
4.6.2024
16:30 - 19:00
Hotel Marriott, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
MUDr. Ivan Martinka, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je určené pre zdravotníckych pracovníkov a je zaredené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK. Partnerom podujatia je spoločnosť Medison Pharma s.r.o. Nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní (vrátane stravy, ubytovania a dopravy) je oslobodené od dane z príjmu. Nepeňažné plnenie podlieha oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia

Medison Pharma s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, office.slovakia@medisonpharma.com.
Medison Pharma s.r.o. je autorizovaným zástupcom spoločnosti Alnylam na Slovensku.

 

Číslo schválenia:
SK-hATTR-007-05/2024
CZ-ALN-007-05/2024

Pripravené: máj 2024