Chirurgické a bronchoskopické prístupy v diagnostike karcinómu pľúc II.

27.5.2024 15:00 - 18:00

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti AstraZeneca

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Chirurgické a bronchoskopické prístupy v diagnostike karcinómu pľúc II.


Odborný garant podujatia:
MUDr. Milada Veselá, UNB Ružinov, Bratislava

15.00 – 15.10
Úvod
15.10 – 15.40
Multidisciplinárny prístup v liečbe karcinómu pľúc
MUDr. Milada Veselá, UNB Ružinov, Bratislava
15.40 – 16.10
Transtorakálna biopsia pľúc pod CT kontrolou
MUDr. Ladislav Ružička, MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD., UNB Ružinov, Bratislava
16.10 – 16.40
Súčasné možnosti v diagnostike karcinómu pľúc z pohľadu bronchológa
MUDr. Alena Kočalková, ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra
16.40 – 17.10
Testovanie molekulárnych biomarkerov v liečbe a manažmente pacientov s karcinómom pľúc na Slovensku
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD., OÚSA Bratislava
17.10 – 17.40
www.c34news.sk
MUDr. Gabriela Chowaniecová, PhD., ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra
17.40 – 18.00
Diskusia / Záver
27.5.2024
15:00 - 18:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
MUDr. Milada Veselá, UNB Ružinov, Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK. • Odborné podujatie finančne podporila spoločnosť AstraZeneca • Spoločnosť AstraZeneca nezasahovala do odborného obsahu a štruktúry podporených prednášok, s výnimkou overenia súladu obsahu prezentácií s požiadavkami platnej legislatívy

Partneri

Odborný garant podujatia

Odborný garant podujatia

s podporou spoločnosti AstraZeneca

s podporou spoločnosti AstraZeneca

SK-1904