Chirurgické a bronchoskopické prístupy v diagnostike karcinómu pľúc

26.9.2023 14:00 - 18:00

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti AstraZeneca

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Chirurgické a bronchoskopické prístupy v diagnostike karcinómu pľúc


Odborný garant podujatia:
MUDr. Michal Urda, PhD., FNsP Banská Bystrica

Program:

14.00 – 14.10 Úvod
14.10 – 14.40 Prehľad klinických skúšaní Pacific, Aura3, Flaura, Adaura
(vrátane 10 minútovej diskusie)
MUDr. Michal Urda, PhD., FNsP Banská Bystrica
14.40 – 15.10 Analýza biomarkerov v bioptických vzorkách NSCLC – tissue is the tissue  
(vrátane 10 minútovej diskusie)
RNDr. Anna Farkašová, PhD., MBC Martin
15.10 – 15.40 EGFR a T790M mutácie, analýza vyšetrení
(vrátane 10 minútovej diskusie)
RNDr. Lucia Fröhlichová, UNLP Košice
15.40 – 16.10 Súčasné perspektívy miniinvazívnej chirurgie karcinómu pľúc 
(vrátane 10 minútovej diskusie)
Doc.MUDr. Anton Dzian, PhD., UN Martin
16.10 – 16.40 Bronchoskopia a lineárny EBUS, analýza vyšetrení a EGFR vyšetrení
(vrátane 10 minútovej diskusie)
MUDr. Róbert Slivka, PhD., NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
16.40 – 17.10 Radiálny EBUS a kryobiopsia, analýza vyšetrení a EGFR vyšetrení
(vrátane 10 minútovej diskusie)
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA, UN Martin
17.10 – 17.40 Biopsie pod SONO a CT kontrolou, analýza vyšetrení a EGFR vyšetrení
(vrátane 10 minútovej diskusie)
MUDr. Peter Kúkoľ, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
17.40 – 18.00 Diskusia / Záver
26.9.2023
14:00 - 18:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
MUDr. Michal Urda, PhD., FNsP Banská Bystrica

Partneri

Odborný garant podujatia

Odborný garant podujatia

s podporou spoločnosti AstraZeneca

s podporou spoločnosti AstraZeneca

SK-1191