CLL AKADÉMIA

21.6.2023 16:00 - 18:15
Hotel Turiec, Martin

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
CLL AKADÉMIA


Garant podujatia:
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA

16:00 – 16:05
Otvorenie podujatia
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA
16:05 – 16:20
Manažment CLL v ére cielených terapií
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
16:20 – 16:35
Čo nám hovoria klinické štúdie a RWE dáta o Ibrutinibe v 1L CLL?
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA
16:35 – 16:45
Diskusia
16:45 – 17:00
Kardiovaskulárna bezpečnosť pri BTKi u pacientov s CLL – pohľad hematológa
MUDr. Lucia Petríková, PhD.
17:00 – 17:15
Manažment pacientov s CLL pri liečbe BTKi – pohľad kardiológa
MUDr. Miroslav Slanina, PhD., MBA, LL.M.
17:15 – 17:25
Diskusia
17:25 – 17:40
Prestávka
17:40 – 18:00
Skúsenosti z reálnej klinickej praxe – kazuistiky
MUDr. Zuzana Sninská, PhD., MUDr. Eva Králiková
18:00 – 18:10
Diskusia
18:10 – 18:15
Záver
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA
21.6.2023
16:00 - 18:15
Hotel Turiec, Martin
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Garant podujatia:
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA

Hodnotenia

Odborné podujatie pre odborníkov v zdravotníctve v Slovenskej Republike je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity (CME) podľa pravidiel SLK.

Partneri

Toto podujatie je podporené spoločnosťou Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

Toto podujatie je podporené spoločnosťou Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

EM-130349