DERMA FUTURE 2023 - 01

14.4.2023 17:00 - 19:20

Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH

s podporou spoločnosti Pfizer Slovensko

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
DERMA FUTURE 2023 - 01


Odborný garant:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

17:00 – 17:05
Úvod a privítanie
17:05 – 17:35
Patofyziológia AD, úloha JAK-STAT dráh, mechanizmus účinku inhibítorov JAK
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
17:35 – 18:05
Pruritus – najzaťažujúcejší symptóm AD, mechanizmus vzniku, možnosti liečby
prof. Jacek C. Szepietowski, MD, PhD., FRCP virtuálne
18:05 – 18:25
PRESTÁVKA
18:25 – 18:45
Skúsenosti z klinickej praxe gastroenterológa s JAKi
MUDr. Martin Laclav
18:45 – 19:00
Skúsenosti s použitím JAKi u pacientov s reumatoidnou artritídou
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
19:00 – 19:15
Diskusia
19:15 – 19:20
Závery
14.4.2023
17:00 - 19:20
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Hodnotenia

Podujatie bude zaradené do systému Sústavného vzdelávania lekárov a budú mu pridelené kredity.

Partneri

s podporou spoločnosti

s podporou spoločnosti

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 3355 5500, www.pfizer.sk

GCMA kód: PP-CIB-SVK-0021
Schválené: marec 2023

Právne informácie

Účasťou na podujatí dávate spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre účel internej evidencie edukačných podujatí. Zároveň potvrdzujete, že ste čítali a rozumiete platnému zneniu Oznámenia o ochrane osobných údajov.