Dôležitosť stanovenia včasnej diagnózy pri deficite AADC (dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín)

25.4.2023 15:00 - 16:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH v Bratislave

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Dôležitosť stanovenia včasnej diagnózy pri deficite AADC (dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín)

Hlavné ciele podujatia sú: • Poskytnúť informácie o deficite AADC, ako toto ochorenie rozpoznať v klinickej praxi a ako liečiť pacientov s týmto zriedkavým ochorením • Upriamiť pozornosť na výzvy spojené s diferenciálnou diagnózou, najmä na príznaky podobné detskej mozgovej obrne a epilepsii • Zdôrazniť význam pediatrov pri podpore včasnej diagnostiky


Odborný garant:
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Prednášajúci:
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
Prednášajúci:
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

15:00 – 15:15
Privítanie a charakteristika deficitu AADC - prevalencia, fyziopatológia, úloha pediatrov pri včasnej diagnostike deficitu AADC
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
15:15 – 15:35
Ako diagnostikovať a liečiť deficit AADC
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
15:35 – 15:50
Varovné signály, videá
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
15:50 – 16:00
Diskusia, záver podujatia

Pozvánka s programom (.pdf)
25.4.2023
15:00 - 16:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Prednášajúci:
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
Prednášajúci:
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity.

Partneri

s podporou spoločnosti PTC Therapeutics

s podporou spoločnosti PTC Therapeutics

Toto stretnutie organizuje a financuje spoločnosť PTC Therapeutics a je určené len pre zdravotníckych pracovníkov.
Dátum vyhotovenia: Marec 2023|SK-AADC-0221