FLUID TALKS II.

3.9.2021 17:10 - 19:40
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátori podujatia:

Slovenská lekárska komora

Slovenská oftalmologická spoločnosť

S podporou spoločnosti:

Novartis Slovakia s.r.o.

Iba pre pozvaných
Toto podujatie je určené iba pre pozvaných účastníkov.
Ak ste pozvaný a už ste sa registrovali, tu sa prihláste.
FLUID TALKS II.

Virtuálna konferencia venovaná téme vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly.


Odborný garant podujatia:
Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO

Program virtuálnej konferencie

Chairman: M. Gajdošová, L. Javorská

A. Furdová
Zahájenie podujatia prezidentom SOS
5 min.
P. Žiak
Anti-VEGF liečba – aj Slovensko je svetové?
7 min.
N. Ferková
Anti-VEGF pomáha pacientom žiť kvalitný život
10 min.
O. Chrapek
Parametre optimálnej terapeutickej odpovede anti-VEGF liečby u vVPDM
15 min.
L. Javorská
Na tekutine záleží – je to naozaj tak?
10 min.
Prestávka
10 min.
G. Pavlovičová
Hawk a Harrier - dôkaz účinnosti brolucizumabu
10 min.
P. Němec
Skúsenosti s novou liečbou v reálnej praxi
15 min.
P. Kusenda
Prvé skúsenosti s brolucizumabom na Slovensku
10 min.
M. Gajdošová
Nový liek- nové možnosti, nové pohľady na liečbu vVPDM
15 min.
Diskusia
45 min.
3.9.2021
17:10 - 19:40
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Iba pre pozvaných
Toto podujatie je určené iba pre pozvaných účastníkov.
Ak ste pozvaný a už ste sa registrovali, tu sa prihláste.
Odborný garant podujatia:
Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská lekárska komora
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská oftalmologická spoločnosť
S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o.
www.novartis.sk

Novartis Slovakia, s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, tel.:+421 2 50706111, www.novartis.sk

SK2107274987