Imunoterapia nivolumabom v onkologickej liečbe

20.10.2022
Virtuálne podujatie zaznamenané cez Webex

Bristol Myers Squibb

Swixx Biopharma s. r. o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Imunoterapia nivolumabom v onkologickej liečbe

Prednášky:

20 min.
MUDR. Melinda Kračalíková, Národný Onkologický Ústav Bratislava
Nivolumab v liečbe pokročilého melanómu

20 min.
Doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný Onkologický Ústav Bratislava
Možnosti liečby RCC po progresii

20 min.
MUDr. Jana Obertova, PhD., Národný Onkologický Ústav Bratislava
Súčasné liečebné odporúčania liečby v RCC vs. klinická prax

20.10.2022
Virtuálne podujatie zaznamenané cez Webex
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Partneri