Jarné uveitídy II.

13.4.2021 16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Jarné uveitídy II.


Odborný garant:
MUDr. Jana Štefaničková, PhD., Klinika oftalmológie LFUK a Univerzitná nemocnica, Bratislava

16:00 – 16:10
Úvod do problematiky
16:10 – 16:30
Imunológia a imunopatológia oka
MUDr. Katarína Hlaváčková, PhD., Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
16:30 – 16:50
Uveitis intermedia
MUDr. Jarmila Fabianová, NÚTPCHaHCH, Očné oddelenie, Vyšné Hágy
16:50 – 17:10
Indikácie chirurgickej intervencie pri uveitídach
MUDr. Jana Štefaničková, PhD., Klinika oftalmológie LFUK a Univerzitná nemocnica, Bratislava
17:10 – 17:40
Panelová diskusia
Záver

Pozvánka s programom (.pdf)
13.4.2021
16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Jana Štefaničková, PhD., Klinika oftalmológie LFUK a Univerzitná nemocnica, Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

Organizátor odborného webinára

Organizátor odborného webinára

Slovenská oftalmologická spoločnosť
Generálny partner podujatia

Generálny partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti