KARDIOfórum pre sestry - blok B

8.12.2021 16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

SK SaPA

Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
KARDIOfórum pre sestry - blok B


Odborný garant:
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC.

16:00 – 16:30
Cesta pacienta so srdcovým zlyhávaním
PhDr. Gabriela Šuttová
16:30 – 16:40
Infarkt myokardu – základné charakteristiky
Mgr. Margita Mikátová
16:40 – 17:00
Sekundárna prevencia infarktu myokardu
PhDr. Monika Labudová, PhD.
17:00 – 17:15
Ambulantná kardiorehabilitácia po infarkte myokardu
PhDr. Katarína Melicherčíková, PhD.
17:15 – 17:45
Poznáš EKG krivky?
MUDr. Zuzana Vašková
17:45 – 18:00
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
8.12.2021
16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SK SaPA.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2 5070 6111
www.novartis.sk

SK2111247811