Kontroverzie v onkohematológii ZÁZNAM + AD test

8.12.2020 09:00 - 23:00

Organizátor podujatia:

Slovenská lekárska komora

Partner podujatia:

SANDOZ

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Kontroverzie v onkohematológii ZÁZNAM + AD test

Nestihli ste si pozrieť program IV. ročníka odborného podujatia o onkohematológii? Nevadí! Ponúkame Vám záznam všetkých kontroverzných diskusií spolu s možnosťou získať kredity!


Garant podujatia:
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Garant podujatia:
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

BLOK 1 / 00:00:00 – 2:07:58

MANAŽMENT TOXICITY V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Koordinátor: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

00:07:28
Manažment toxicity v liečbe onkologických pacientov v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu klinického onkológa
MUDr. Gabriela Chowaniecová, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
00:30:02
Manažment toxicity v liečbe pacientov s onkohematologickými malignitami v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu hematológa
MUDr. Ivana Tresová, Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
00:56:09
Vstup koordinátora a diskusia č. 1
01:20:33
Reaktivácia hepatitídy v hematológii a onkológii – mýtus alebo smrteľná hrozba
MUDr. Ľubomír Soják, Klinika geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava
01:50:55
Vstup koordinátora a diskusia č. 2

BLOK 2 / 02:08:00 – 03:26:28

Alogénna transplantácia v liečbe mds

Ktorí pacienti s MDS sú vhodní/nevhodní na alogénnu TKD?

Koordinátor: MUDr. Eva Mikušková, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

02:10:36
Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – nie
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava, UN Martin
02:32:33
Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – áno
MUDr. Tomáš Guman, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
02:53:09
Vstup koordinátora a diskusia

BLOK 3 / 03:26:33 – 05:01:10

CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA

Vie nás ešte niečo v liečbe CML prekvapiť? – čo priniesli najnovšie ELN odporúčania do klinickej praxe? (workshop zaujímavých kazuistík pacientov s CML)

Koordinátor: MUDr. Emília Flochová, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava, UN Martin

03:33:08
Priniesli nové odporúčania ELN 2020 zmeny v manažmente doteraz neliečených pacientov s CML?
MUDr. Katarína Slezáková, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava
04:03:24
Kedy je čas na zmenu TKI v liečbe CML pacientov vo svetle nových odporúčaní ELN?
MUDr. Natália Štecová, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
04:25:44
Vstup koordinátora, prezentovanie výstupov z registra CAMELIA SK 2020 a diskusia

BLOK 4 / 05:01:25 – 06:35:23

LIEČBA PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM
NA SLOVENSKU: EURÓPSKE ODPORÚČANIA VERZUS
REÁLNA PRAX NA SLOVENSKU

Koordinátor: MUDr. Eva Králiková, Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

05:05:28
Má autológna transplantácia stále miesto v štandardnej starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom?
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
05:36:36
Kedy má zmysel tandemová autológna a alogénna transplantácia v liečbe pacientov s mnohopočetným myelómom.
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
06:07:18
Vstup koordinátora a diskusia

BLOK 5 / 06:35:45 – 07:48:00

MANAŽMENT PACIENTOV S B-NHL (blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)

15 rokov rituximabu v udržiavacej liečbe na Slovensku – aký je ozajstný
prínos udržiavacej liečby pre pacientov s folikulovým lymfómom?

Koordinátor: MUDr. Alexander Wild, Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

06:44:29
Udržiavacia liečba rituximabom – 15 rokov neprekonaný zlatý štandard v liečbe folikulového lymfómu?
MUDr. Martin Petrilák, Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, VOÚ a.s., Košice
06:55:38
Je udržiavacia liečba rituximabom pre pacientov s folikulovým lymfómom skutočne prínosom?
MUDr. Andrej Vranovský, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
07:12:40
Vstup koordinátora a diskusia
07:38:36
Záverečné slovo garanta
MUDr. Juraj CHUDEJ, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava, UN Martin
07:42:31
Záverečné slovo garanta
doc. MUDr. Ľuboš DRGOŇA, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Pozvánka s programom (.pdf)
8.12.2020
09:00 - 23:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Garant podujatia:
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Garant podujatia:
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

Hodnotenia

Záznam odborného podujatia je zaradený do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK (https://lekom.sk/stranka/zasady-tvorby-a-spracovania-ad-testov). Záznam podujatia spolu s AD testom bude dostupný do 31. mája 2021.

Pre prístup k AD testu sa musíte prihlásiť na podujatie.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Zuzana Trebatická

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia

Partnerom podujatia je spoločnosť SANDOZ d.d. – organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Dátum prípravy materiálu: dec 2020, číslo materiálu: 130272_12_2020_BIO, exspirácia materiálu: máj 2021. Informácia je určená pre odbornú verejnosť.