Kontroverzie v onkohematológii ZÁZNAM + AD test

8.12.2020 09:00 - 23:00

Organizátor podujatia:

Slovenská lekárska komora

Partner podujatia:

SANDOZ

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Kontroverzie v onkohematológii ZÁZNAM + AD test

Nestihli ste si pozrieť program IV. ročníka odborného podujatia o onkohematológii? Nevadí! Ponúkame Vám záznam všetkých kontroverzných diskusií spolu s možnosťou získať kredity!


Garant podujatia:
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Garant podujatia:
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

BLOK 1 / 00:00:00 – 2:07:58

MANAŽMENT TOXICITY V LIEČBE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

Koordinátor: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

00:07:28
Manažment toxicity v liečbe onkologických pacientov v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu klinického onkológa
MUDr. Gabriela Chowaniecová, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
00:30:02
Manažment toxicity v liečbe pacientov s onkohematologickými malignitami v ére COVID-u a post COVID-u z pohľadu hematológa
MUDr. Ivana Tresová, Klinika hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
00:56:09
Vstup koordinátora a diskusia č. 1
01:20:33
Reaktivácia hepatitídy v hematológii a onkológii – mýtus alebo smrteľná hrozba
MUDr. Ľubomír Soják, Klinika geografickej medicíny LF UK, SZU a UN Bratislava
01:50:55
Vstup koordinátora a diskusia č. 2

BLOK 2 / 02:08:00 – 03:26:28

Alogénna transplantácia v liečbe mds

Ktorí pacienti s MDS sú vhodní/nevhodní na alogénnu TKD?

Koordinátor: MUDr. Eva Mikušková, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

02:10:36
Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – nie
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava, UN Martin
02:32:33
Sú všetci pacienti s MDS intermediate -2 alebo vysokým rizikom vhodní kandidáti na alogénnu TKD – áno
MUDr. Tomáš Guman, PhD., Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
02:53:09
Vstup koordinátora a diskusia

BLOK 3 / 03:26:33 – 05:01:10

CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA

Vie nás ešte niečo v liečbe CML prekvapiť? – čo priniesli najnovšie ELN odporúčania do klinickej praxe? (workshop zaujímavých kazuistík pacientov s CML)

Koordinátor: MUDr. Emília Flochová, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava, UN Martin

03:33:08
Priniesli nové odporúčania ELN 2020 zmeny v manažmente doteraz neliečených pacientov s CML?
MUDr. Katarína Slezáková, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN, Bratislava
04:03:24
Kedy je čas na zmenu TKI v liečbe CML pacientov vo svetle nových odporúčaní ELN?
MUDr. Natália Štecová, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
04:25:44
Vstup koordinátora, prezentovanie výstupov z registra CAMELIA SK 2020 a diskusia

BLOK 4 / 05:01:25 – 06:35:23

LIEČBA PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM
NA SLOVENSKU: EURÓPSKE ODPORÚČANIA VERZUS
REÁLNA PRAX NA SLOVENSKU

Koordinátor: MUDr. Eva Králiková, Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

05:05:28
Má autológna transplantácia stále miesto v štandardnej starostlivosti o pacientov s mnohopočetným myelómom?
MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
05:36:36
Kedy má zmysel tandemová autológna a alogénna transplantácia v liečbe pacientov s mnohopočetným myelómom.
MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
06:07:18
Vstup koordinátora a diskusia

BLOK 5 / 06:35:45 – 07:48:00

MANAŽMENT PACIENTOV S B-NHL (blok pod záštitou Lymfómovej skupiny Slovenska)

15 rokov rituximabu v udržiavacej liečbe na Slovensku – aký je ozajstný
prínos udržiavacej liečby pre pacientov s folikulovým lymfómom?

Koordinátor: MUDr. Alexander Wild, Hematologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

06:44:29
Udržiavacia liečba rituximabom – 15 rokov neprekonaný zlatý štandard v liečbe folikulového lymfómu?
MUDr. Martin Petrilák, Klinika rádioterapie a onkológie LF UPJŠ, VOÚ a.s., Košice
06:55:38
Je udržiavacia liečba rituximabom pre pacientov s folikulovým lymfómom skutočne prínosom?
MUDr. Andrej Vranovský, PhD., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
07:12:40
Vstup koordinátora a diskusia
07:38:36
Záverečné slovo garanta
MUDr. Juraj CHUDEJ, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK Bratislava, UN Martin
07:42:31
Záverečné slovo garanta
doc. MUDr. Ľuboš DRGOŇA, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava

Pozvánka s programom (.pdf)
8.12.2020
09:00 - 23:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Garant podujatia:
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Garant podujatia:
MUDr. Juraj Chudej, PhD., Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin

Hodnotenia

Záznam odborného podujatia je zaradený do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK (https://lekom.sk/stranka/zasady-tvorby-a-spracovania-ad-testov). Záznam podujatia spolu s AD testom bude dostupný do 31. mája 2021.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Zuzana Trebatická

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia

Partnerom podujatia je spoločnosť SANDOZ d.d. – organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Dátum prípravy materiálu: dec 2020, číslo materiálu: 130272_12_2020_BIO, exspirácia materiálu: máj 2021. Informácia je určená pre odbornú verejnosť.