Kortikoidy od A do Z

16.5.2024 17:30 - 19:00

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS

AstraZeneca AB o.z.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Kortikoidy od A do Z


Odborný garant:
MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

17:30 – 17:45
Systémové kortikoidy a astma
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.
17:45 – 18:00
Kortikoidy a kosť
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
18:00 – 18:15
Astma a komorbidita depresia
Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
18:15 – 18:30
Perorálne kortikoidy u astmatikov na Slovensku a čo s tým vieme urobiť?
Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof.
18:30 – 19:00
Diskusia
16.5.2024
17:30 - 19:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

AstraZeneca AB o.z. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava tel.: +421 257 377 777
www.astrazeneca.sk

Odborné podujatie a všetky prednášky finančne podporila spoločnosť AstraZeneca AB. Spoločnosť AstraZeneca AB nezasahovala do odborného obsahu a štruktúry podporených prednášok, s výnimkou overenia súladu obsahu prezentácií s požiadavkami platnej legislatívy.

SK-1773 | Dátum prípravy: 03/2024