Kryptogénna cievna mozgová príhoda, postup z pohľadu kardiológa

23.3.2022 16:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská kardiologická spoločnosť

v spolupráci s Pracovnou skupinou kardio-cerebrálnej medicíny

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Kryptogénna cievna mozgová príhoda, postup z pohľadu kardiológa


Odborný garant podujatia:
Doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH

5 min.
Privítanie účastníkov
Doc. MUDr. S. Mišíková, PhD., MPH
15 min.
Úvod do problematiky kryptogénnych CMP
prof. MUDr. Z. Gdovinová, PhD.
15 min.
Súčasné možnosti detekcie fibrilácie predsiení u pacientov po kryptogénnej CMP
MUDr. M. Šimurda, PhD.
15 min.
Echokardiografické vyšetrenie u pacientov po kryptogénnej CMP, komu a kedy
MUDr. D. Ondušová, MUDr. M. Gbúr
15 min.
Aktuálne platné indikácie na katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene
MUDr. J. Šípka
15 min.
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
23.3.2022
16:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
Doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania a účastníkom budú pridelené kredity CME.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Pracovná skupina kardio-cerebrálnej medicíny
S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovakia
www.pfizer.sk/
S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
www.operativa.sk