Luspatercept v liečbe MDS-LR

15.12.2023

Bristol Myers Squibb

Swixx Biopharma s. r. o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Luspatercept v liečbe MDS-LR

Prezentácie:

MUDr.Ivana Plameňová,PhD., MBA, UNM Martin:
Pacient s MDS-LR – jeho cesta a manažment

MUDr. Ľubica Lukáčová, FNsP Prešov:
Miesto luspaterceptu v liečbe MDS-LR, kazuistika

15.12.2023
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Partneri

Právne informácie

Veeva code: 2007-ELR-2300055
Approval date:11/2023