Májové komorné sympózium SDS

26.5.2021 16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Odborný organizátor podujatia:

Slovenská diabetologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Májové komorné sympózium SDS


Odborný garant:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

16:00 – 16:25
Serpentíny technológií v diabetológii a možnosti v našich diabetologických ambulanciách
V. Doničová
16:25 – 16:50
Diaporóza – myslíme na všetky dopady diabetes mellitus?
P. Jackuliak
16:50 – 17:15
Liečba DM 2. typu – viac ciest k spoločnému cieľu
Z. Schroner
17:15 – 17:40
Liečba dyslipoproteinémií – cesta, ktorá odzrkadľuje pokrok v genetike
K. Rašlová
17:40 – 18:00
Diskusia na tému
Ako sa prenáša dynamický rozvoj v diabetológii do zdravotnej starostlivosti o slovenského pacienta s diabetom a metabolickými ochoreniami
26.5.2021
16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity podľa pravidiel SLK. Počet kreditov pre pasívnych účastníkov sú 2 kredity.

Partneri

Odborný organizátor podujatia:

Odborný organizátor podujatia: