Manažment pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka s HR+/HER2-

13.6.2023 15:00 - 16:30
• Košice – Hilton • Banská Bystrica – Hotel Lux • Nitra – Hotel Mikádo • www.tajpan.online •

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Manažment pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka s HR+/HER2-


Garant podujatia:
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

15:00 – 15:05
Otvorenie
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
15:05 – 15:20
Výber iniciálnej terapie pre pacientky s HR+/HER2- ABC pre dosiahnutie významného klinického prínosu
MUDr. Eleonóra Pihúriková
15:20 – 15:35
Šanca pre pacientky s HR+/HER2- lokálne pokročilým/ metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní endokrinnej liečby
MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA, MPH
15:35 – 15:50
Inhibítory CDK 4/6 v reálnej praxi našich ambulancií: Máme konečne dostupnú účinnejšiu liečbu pre všetkých pacientov s HR+/HER2- ABC?
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
15:50 – 16:15
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
13.6.2023
15:00 - 16:30
• Košice – Hilton • Banská Bystrica – Hotel Lux • Nitra – Hotel Mikádo • www.tajpan.online •
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Garant podujatia:
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111
www.novartis.sk

SK2305222072