Mení sa možnosť liečby CLL pacientov v 1. línii

21.6.2022 16:00 - 18:00
hybridné podujatie - HOTEL TURIEC, MARTIN
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Mení sa možnosť liečby CLL pacientov v 1. línii


Odborný garant:
MUDr. Alexander Wild, PhD

10 min
Otvorenie
MUDr. Alexander Wild, PhD
20 min
BTKi v liečbe novodiagnostikovanej CLL
MUDr. Zuzana Sninská, PhD, KHaT Bratislava
20 min
Manažment fibrilácie predsiení pri liečbe BTKi
MUDr. František Nehaj, PhD, NÚSCH, a. s. Bratislava
20 min
Zmysel genetického vyšetrenia u pacientov s CLL
MUDr. Renáta Lukačková, Medirex, a.s.
20 min
Súrodenci s CLL, kazuistika
MUDr. Juraj Chudej, PhD, UN Martin
20 min
Cielená terapia BTKi u novodiagnostikovaných CLL pacientov - vlastné skúsenosti
MUDr. Ľubica Lukáčová, FNsP Prešov
30 min
Prestávka
60 min
Diskusný panel odborníkov – personalizovaná liečba
Chaiman: MUDr. Juraj Chudej, PhD
10 min
Záverečné slovo
MUDr. Alexander Wild, PhD

Pozvánka s programom (.pdf)
21.6.2022
16:00 - 18:00
hybridné podujatie - HOTEL TURIEC, MARTIN
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Alexander Wild, PhD

Hodnotenia

Odborné podujatie pre odborníkov v zdravotníctve v Slovenskej Republike je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity (CME) podľa pravidiel SLK.

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia

EM-100023