NEDOSTATOK DEKARBOXYLÁZY AROMATICKÝCH L-AMINOKYSELÍN (AADC)

11.10.2022 14:00 - 15:30
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
NEDOSTATOK DEKARBOXYLÁZY AROMATICKÝCH L-AMINOKYSELÍN (AADC)


PREDSEDAJÚCI A GARANT:
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

14:00 – 14:05
Privítanie a úvod
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
14:05 – 14:25
AADC – neurotransmiterové ochorenie, klinické príznaky, diagnostika
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
14:25 – 14:40
AADC – genetické pozadie ochorenia
doc. RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
14:40 – 15:05
AADC – Identifikácia pacientov, skríningový projekt a logistika
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
15:05 – 15:25
Diskusia a záver
15:25 – 15.30
Záverečné zhrnutie

Pozvánka s programom (.pdf)
11.10.2022
14:00 - 15:30
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PREDSEDAJÚCI A GARANT:
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Partneri

organizátor podujatia

organizátor podujatia

Sekcie detskej neurológie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti
s podporou spoločnosti

s podporou spoločnosti

ExCEEd Orphan