Nivolumab v liečbe pokročilého melanómu

8.12.2023
Virtuálne podujatie zaznamenané cez Webex

Bristol Myers Squibb

Swixx Biopharma s. r. o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Nivolumab v liečbe pokročilého melanómu

Prezentácie:

MUDr. Silvia Jurišová, PhD, NOÚ Bratislava:
Metastatický melanóm – cesta pacienta a jeho manažment

MUDr. Melinda Kráčalíková, NOÚ Bratislava:
Nivolumab v liečbe pacientov s metastatickým melanómom

MUDr. Mária Višňovská, VOÚ, Košice:
Manažment imunitne podmienených nežiaducich účinkov

MUDr. Matej Hrnčár, PhD, MBA, NsP FDR Banská Bystrica:
Význam imunoterapie nivolumabom v roku 2023
– SPC vs realita na Slovensku

8.12.2023
Virtuálne podujatie zaznamenané cez Webex
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Partneri

Právne informácie

Veeva code: 1506-ELR-2300146
Approval date:11/2023