Nové možnosti v diagnostike, liečbe a starostlivosti o pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

10.5.2021 16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety

a spoločnosť Merck spol. s r. o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Nové možnosti v diagnostike, liečbe a starostlivosti o pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom


PREDSEDAJÚCI A GARANT:
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, Oddelenie lekárskej genetiky, Heydukova 10, Bratislava

16.00 – 16.10
Úvodné slovo
16.10 – 16.30
Testovanie pomocou tekutej biopsie – nové možnosti v diagnostike a monitoringu pacienta s mCRC
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
16.30 – 16.50
Využitie tekutej biopsie v optimálnej sekvencii liečby pacienta s mCRC
MUDr. Maroš Fremal
16.50 – 17.10
Praktické rady pre odber a spracovanie krvi pre stanovenie RAS a BRAF mutačného statusu pomocou tekutej biopsie
Bc. Martina Kubalová
17.10 – 17.30
Optimálne podávanie a manažment nežiaducich účinkov anti-EGFR liečby pacientov s mCRC z pohľadu sestry
Mgr. Ingrid Zvarová
17.30 – 18.00
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
10.5.2021
16:00 - 18:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PREDSEDAJÚCI A GARANT:
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety, Oddelenie lekárskej genetiky, Heydukova 10, Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek a budú mu pridelené 2 kredity.

SK-NONO-00020